Saskatchewa
Štýl hudby: House a  DnB

Slovenská verzia
Narodená v roku 1982 začala svoju hudobnú kariéru v roku 2003 ako hudobný technik rádia OKEY v Bratislave, kde pracovala jeden rok. Od septembra 2004 do októbra 2005 žila v Anglicku, kde spoznávala typické londýnske kluby a disco bary. Jej DJ kariéra sa začala v novembri 2005. V súčasnosti žije na Ibize v Španielsku a získava nové skúsenosti pre jej ďalšie aktivity.English version
Born in 1982 started her musical career in 2003 as a music technician in radio OKEY Bratislava where she stayed for 1 year. From Sept. 2004 - Oct. 2005 she lived in Great Britain experiencing  traditional London disco bars and clubs. Her DJ career started in Nov. 2005. Nowadays she is living in Spain on Ibiza island getting more experiences for her further DJ activities.
DIY Sound & Light.